This page utilizes Vietnamese Unicode font. Trang na`y dùng Vie^.t ngu+~ theo tie^u chua^?n Unicode
Tu Là Chuyển Nghiệp
Hoà thượng Thích Thanh Từ thuyết giảngThay Lời Tựa

Bất chợt tôi nhìn tờ bìa quyển: Tu Là Chuyển Nghiệp, của Thiền Sư THÍCH THANH TỪ, mà từ lâu tôi thường nghe tiếng ca tụng về Ngài ở khía cạnh tu hành và hướng dẫn Phật tử trong và ngoài nước. Qua nhiều bài thuyết giảng đã được thu vào băng và được in thành sách qua nhiều đề tựa khác nhau.

Nhưng thú thật tôi chưa bao giờ có duyên nghe băng và đọc sách giảng dạy của Ngài, thật là một thiệt thòi lắm thay. Nhưng khi thấy đề tựa quyển sách: Tu Là Chuyển Nghiệp, tôi nghĩ ngay nội dung sẽ giảng dạy không ngoài ba nghiệp: Thân-Khẩu-Ý. Thực vậy, Phật tử chúng ta quyết chí tu sửa để chuyển ba nghiệp đó thành thanh tịnh, lúc đó chính là cảnh giới an lạc ở thực tại, mà Ngài luôn luôn nhắc nhở cho hàng Phật tử. Sự nhắc nhở của Ngài là một pháp âm reo rắc khắp pháp giới, chuyển những nghiệp lực vô minh của chúng ta thành: Giới-Định-Tuệ, cho tất cả Phật tử trên bước đường giải thoát.


Hương Tích Đạo Tràng
Santa Ana, cuối Xuân 93
SAKYA DHARMA SUNNYATA


For those who does not read Vietnamese, I have provided a copy of "The Teaching of Buddha" to enhance your wisdom.